Spring naar inhoud

Idee

Wij hebben leerwerkplekken ( arbeidsmatige dagbesteding) gerealiseerd voor inwoners uit de gemeente Heusden en omstreken. De inwoners die een indicatie voor dagbesteding krijgen vanuit de WMO zouden bij ons terecht kunnen voor een leerwerkplek. Je krijgt dan een dagbesteding vanuit ZIN of PGB.

De deelnemers die ingezet worden op de leerwerkplekken van Stichting High 5 zullen door ons intensief begeleid, getraind en gecoacht worden om zo te kunnen groeien. Door te werken naar eigen vermogen, groeit de eigenwaarde en zelfredzaamheid. Door deze groei is het mogelijk dat de zorgvraag afneemt en de medewerkers zelfstandiger in het leven gaan staan.

Na een gesprek met de werkcoach en ondernemer over de talenten, de kwaliteiten en eventuele beperkingen wordt er gekeken of deze leerwerkplek aansluit bij de deelnemer van Stichting High 5. Bij goedkeuring van beide partijen zal er een deelnemers overeenkomst getekend worden voor passend betaald of onbetaald werk (dagbesteding).

Mocht de leerwerkplek niet aansluiten bij je talenten dan gaan wij samen op zoek naar een andere leerwerkplek die wel bij jou past.

Heb je ideeën of wensen laat het ons weten!