Spring naar inhoud

Missie & visie

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking in de maatschappij mee kunnen werken en hun talenten in kunnen zetten. Dit bieden wij aan door de leerwerkplekken kleinschaliger en meer lokaal te organiseren.

Met onze stichting zetten we ons in voor arbeidsmatige dagbesteding (leerwerkplekken) voor mensen met een beperking. Dit doen we altijd vanuit het
uitgangspunt dat de talenten van onze deelnemers altijd leidend zijn
in het vinden van passende leerwerkplekken bij lokale bedrijven binnen de gemeente Heusden.

Onze missie is het stimuleren van wederzijds respect door het opbouwen van een samenwerkingsverband tussen lokale ondernemers en mensen met een beperking. Dit doen we door in de maatschappij mensen met elkaar te verbinden om passende leerwerkplekken aan te bieden.

Visie

Iedereen heeft zijn eigen, unieke talenten die op een juiste manier ingezet mogen  en kunnen worden!

De vijf kernwaarden waar Stichting High 5 voor staat staan met elkaar in verbinding en zorgen samen voor de verbinding met het woord TROTS. Dit omdat wij vinden dat iedereen binnen stichting High 5 TROTS op zichzelf mag zijn.

TROTS staat voor:

Talenten:
Iedereen heeft talenten en het is belangrijk dat iedereen op de leerwerkplek zijn talenten tot uiting kan en mag laten komen.

Respect:
Voor je eigenwaarde is het belangrijk dat iedereen respect krijgt. Door samen doen ontwikkeld iedereen respect en kunnen we ervoor zorgen dat elke talent gerespecteerd wordt.

Ontwikkelen:
Voor iedereen is het goed om je zelf te ontwikkelen. Door te werken aan je ontwikkeling groeit je gevoel van eigenwaarde waardoor je uiteindelijk trots op jezelf mag zijn.

Trainen:
Het is belangrijk dat door samen doen iedereen getraind wordt op het behouden of ontwikkelen van je talenten binnen de leerwerkplekken bij lokale bedrijven.

Samen Doen:
Een samenleving waarin mensen met een beperking, lokale ondernemers en geïnteresseerden gaan samenwerking.

Ook de burgemeester van gemeente Aalburg vindt het een belangrijk en goed initiatief en steunt onze visie.