Spring naar inhoud

Werkcoach

Taken werkcoach:

 • Dagelijks aansturen van mee-werkers.
 • Samen met mee-werkers kijken wat zijn/haar talenten zijn en deze laten aansluiten bij een leerwerkplek.
 • Het opstellen en evalueren van het talentenplan.
 • Het trainen/coachen van talenten van de mee-werkers.
 • Het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Vertrouwenspersoon.
 • Signaleren en rapporteren,
 • Het begeleiden van directe en indirecte collega’ s en ondernemers.
 • Het begeleiden in training en ontwikkeling van de mee-werkers.
 • Het maken van een certificaat bij behaalde talenten om de persoonlijke groei te bevorderen.
 • Helpt en beantwoordt vragen over de verschillende soorten indicaties.
 • Helpende contactfunctie tussen wonen, ouders/ verwanten, werkgever en collega’s.
 • Bemiddelt zo nodig bij calamiteiten.